Transport ponadgabarytowy – jak zorganizować?

Organizacja transportu ponadgarytowego to trudne i złożone zadanie. Przede wszystkim ważne jest tu drobiazgowe zaplanowanie całej trasy. Często wiązać się to może również z koniecznością wprowadzenia czasowych zmian w ruchu drogowym. Samo planowanie takiego transportu zająć może nawet kilka tygodni. Jak zatem zrobić to prawidłowo?

Czym jest transport ponadgabarytowy?
Transportem ponadgabarytowym określa się transport gabarytów, których masa bądź rozmiar są większe niż normy, które dopuszczają przepisy ruchu drogowego. Przykładem takich gabarytów mogą być duże maszyny rolnicze, części samolotów bądź statków czy konstrukcje budowlane. Transport tego typu gabarytów wygląda zatem zupełnie inaczej niż transport standardowych towarów.

Przygotowanie do transportu ponadgabarytowego
Transport ponadgabarytowy ze względu na swoją specyfikę nie może być realizowany przez zwykłą firmę transportową. Przedsiębiorstwo chcące taki transport zrealizować musi zatem skorzystać z usług firmy transportowej mającej uprawienia do realizacji transportu ponadgabarytowego. Firma taka musi oczywiście posiadać odpowiednie pojazdy, pozwalające na przewóz tak dużych gabarytów. Do realizacji transportu ponadgabarytowego konieczne jest również uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Te wydawane są bądź przez starostę, bądź przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku transportu międzynarodowego konieczne jest również uzyskanie pozwolenia od Urzędu Celnego.

Trasa przejazdu
Jednym z najważniejszych elementów w przypadku transportu ponadgabarytowego jest odpowiednie określenie i zaplanowanie trasy przejazdu. Właściwe zaplanowanie trasy jest tak ważne ze względu na to, że nie wszystkie drogi nadają się do realizacji takiego transportu. Planując zatem trasę, pod uwagę wziąć należy takie czynniki jak szerokość dróg, ulic i tuneli, wytrzymałość mostów czy wysokość wiaduktów. Kiedy wstępna trasa jest już zaplanowana, każdy jej odcinek musi zostać zatwierdzony przez GDDKiA. Dodatkowo określone muszą być godziny transportu. Może się bowiem zdarzyć, że na pewnych odcinkach drogi, ze względu na duży ruch, transport może odbyć się wyłącznie w godzinach nocnych.

Pilotaż
Często w przypadku transportu ponadgabarytowego konieczne jest zapewnienie pilotażu. Wynika to z konieczności zapewnienia większego bezpieczeństwa. Zwykle pilotem jest pracownik firmy realizującej transport. Bywa jednak, zwłaszcza w przypadku, kiedy transport przejeżdża przez miasto, że konieczna jest eskorta policji. Wspomnieć trzeba również, że pojazd realizujący transport musi być właściwie oznaczony.