Czy składanie wniosków o dofinansowanie jest skomplikowane?

Poprawne wypełnienie wniosku jest najważniejszym etapem starania się o dofinansowanie unijne. Nie jest to skomplikowane, ale bardzo łatwo się pomylić, dlatego wszystko należy robić powoli i precyzyjnie.

Prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie
Czasami może się okazać, że wiele godzin pracy pójdzie na marne, ponieważ coś zostało pominięte lub zinterpretowane w niewłaściwy sposób. Warto mieć na uwadze fakt, że przedsiębiorcy cały czas mogą starać się o dodatkowe środki. Składanie wniosków o dofinansowanie cieszy się dużym zainteresowaniem, jednak należy pamiętać, że wymagania są dość wysokie. Ważną rolę odgrywa nie tylko jakość wniosku, ale także kryteria formalne, które muszą być spełnione.

Najczęstsze błędy
Pierwszych kilka prób jego wypełnienia może zakończyć się niepowodzeniem, ale wraz ze wzrostem doświadczenia będą rosły umiejętności. Początkujący przedsiębiorca może mieć problem ze zrozumieniem języka, który występuje we wniosku. Zakres informacji, jakie trzeba podać także może okazać się problematyczny. Przygotowania należy rozpocząć od zebrania pełnej dokumentacji. Wprowadzone zostały uproszczenia, ale w dalszym ciągu wymagane są dodatkowe załączniki, które składa się razem z wnioskiem. Na niektóre z nich trzeba trochę poczekać, ponieważ wydają je urzędy. Istnieje kilka błędów merytorycznych, na które trzeba uważać. Przede wszystkim wniosek musi być zgodny z ogólnymi założeniami programu. Jeżeli wartość dofinansowania została nieprawidłowo wyliczona to takie błędy rachunkowe również skreślają wniosek.

Etapy składania wniosku
Wszystkie koszty, które zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy powinny być wyliczone precyzyjnie. Wszystkie wydatki wskazane w projekcie muszą być właściwie uzasadnione, a koszty wygenerowane przez projekt prawidłowo sklasyfikowane. Ważną rolę odgrywają także rejestrowe dane wnioskodawcy, do których należy NIP, numer wpisu do CEIDG oraz numer KRS. Żeby prawidłowo przygotować wniosek trzeba posiadać dużą wiedzę oraz sporą ilość wolnego czasu. Należy pamiętać o zebraniu dokumentów, które są przechowywane w instytucjach państwowych. Wszystkie obliczenia należy wykonać kilka razy w celu sprawdzenia poprawności wyników. Błędy rachunkowe można wyeliminować bardzo szybko, a niestety stanowią one przeszkodę w otrzymaniu dofinansowania. Jeżeli planujesz pierwszy raz wypełniać wniosek to warto poprosić o pomoc osobę doświadczoną, która już starała się wcześniej o dofinansowanie. Wniosek wstępny w przypadku niektórych programów międzynarodowych jest pierwszym etapem starania się o dodatkowe środki finansowe z Unii Europejskiej.