Czym zajmują się biura rachunkowe?

Biuro rachunkowe to firma, która posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych swoich klientów. Osoby w nim pracujące świadczą usługi wynikające z umowy zawartej z podatnikiem. W praktyce oznacza to, że biuro rachunkowe załatwia w imieniu klienta wszelkie sprawy związane z księgowością i pobiera za to stosowne opłaty. Każde biuro rachunkowe cennik Ruda Śląska udostępnia każdemu zainteresowanemu klientowi.

Podstawowe usługi świadczone przez biuro rachunkowe

Usługi, jakie świadczy biuro rachunkowe, są uzależnione od konkretnego przedsiębiorcy lub firmy i mogą się różnić między sobą. Biuro rachunkowe zajmuje się okresowym ustalaniem albo sprawdzaniem, w drodze inwentaryzacji, faktycznego stanu pasywów i aktywów oraz ich wyceną. Do zadań pracowników biura rachunkowego należy sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań finansowych, a także gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i innej dokumentacji. W biurach tego typu prowadzone są także rozliczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz podatkowych. Biura rachunkowe obsługują także wszelkie sprawy związane z kadrami i płacami.

Jeśli chodzi o biuro rachunkowe cennik Ruda Śląska obejmuje wszystkie podstawowe usługi. Nietypowe zlecenia rozliczane są osobno.

Różnice między rachunkowością i księgowością

Rachunkowość jest to systemem ewidencji zdarzeń konkretnej jednostki gospodarczej. Pokazuje ona jak realnie wygląda sytuacja w jakiej znalazła się firma, zarówno pod względem materialnym jak i finansowym. Jest to system niejednolity, w którym znajdują się osobne działy. Najważniejsze z nich to księgowość, sprawozdawczość i kalkulacja. Rachunkowość podzielić można na finansową, zarządczą, podatkową, bankową i budżetową. Ostatnio wyłoniła się rachunkowość komputerowa i kreatywna.

Księgowość natomiast jest odmianą rachunkowości, znacznie węższą dziedziną dotycząca finansowości. Jest swego rodzaju systemem rejestracyjnym, który odpowiada za zapis wszystkich gospodarczych działań w konkretnej firmie. Głównymi zadaniami księgowości jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, robienie zestawień sald i obrotów, wycena pasywów i aktywów, katalogowanie i segregacja wszystkich dokumentów firmowych, składanie deklaracji ZUS, sporządzanie sprawozdań finansowych, składanie firmowych deklaracji podatkowych. Dokumenty księgowe zawierają wszystko to, co zostało zakupione przez firmę oraz wszelkiego rodzaju inwestycje. Są to wszelkie koszty wydane na reklamę, albo pieniądze przeznaczone na pensje dla pracowników, a także koszty związane z płaceniem podatków.