Wszystko o kursach bhp przez internet

Wszyscy pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny w pracy. Każdy pracodawca, zgodnie z kodeksem pracy, ma obowiązek zorganizować albo przeprowadzić szkolenia BHP.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym rodzajem są szkolenia wstępne, drugim okresowe. Kursy BHP są obowiązkowe, zwłaszcza te pierwsze, stanowią bowiem warunek przyjęcia pracownika do pracy. Przeprowadzane są przez specjalnie wyszkolonego pracownika, który ma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Najczęściej jednak szkolenia takie organizują firmy zewnętrzne, specjaliści w branży. Kursy te obejmują nie tylko instruktaż ogólny ale również taki, który dotyczy poszczególnych stanowisk.

W czasach pandemii dużą popularnością cieszyły się kursy bhp przez internet. Wyjątek stanowiły kursy zawierające instruktaż stanowiskowy.

Okresowe szkolenia BHP są kursami uzupełniającymi, które pozwalają poszerzyć swoją wiedzę i ją zaktualizować. Szkolenia te przeprowadzane powinny być zawsze w godzinach pracy i zakończyć się powinny egzaminem, który przeprowadza szkoleniowiec.

Jak często powinno się przeprowadzać szkolenia BHP?

Kursy BHP przez internet albo stacjonarne mają określoną datę ważności. Jest ona uzależniona ściśle od stanowiska, które się zajmuje.

Kursy wstępne BHP są ważne przez pięć lat. Natomiast kursy okresowe powinno się przeprowadzać co roku dla kadry robotniczej, która zatrudniona jest w miejscach, gdzie występuje duże zagrożenie dla życia i zdrowia, natomiast dla pozostałych pracowników fizycznych wystarczy je przeprowadzać co trzy lata. Szkolenia okresowe BHP muszą być przeprowadzane co pięć lat dla kierowników i inżynierów technicznych, natomiast co sześć lat dla pracowników administracyjno- budowlanych.

Zalety przeprowadzania szkoleń BHP online

Kursy BHP przez internet mają sporo zalet. Po pierwsze są dużą oszczędnością dla pracodawcy, który musiałby zapłacić za wynajem sali lub za dowóz szkoleniowca. Jest to też duża oszczędność czasu, ponieważ na szkolenia trzeba by było dojechać, a tak wszystko można zorganizować na miejscu. Szkolenie takie nie dezorganizuje pracy w przedsiębiorstwie. Jest również dostępnych dużo materiałów audiowizualnych, które ułatwiają naukę. i sprawiają, że szkolenia te wydają się ciekawsze. Kursy online można przeprowadzić także w dogodnym dla pracodawcy i pracowników momencie, dzięki czemu łatwiej zaplanować rozkład pracy.

W przypadku przeprowadzenia testów online stres nie jest tak duży, jak przy tradycyjnej formie.