Jak przebiega transport ponadgabarytowy?

Firmy zajmujące się transportem, spedycją i logistyką często mają do czynienia nie tylko ze sztandarowymi przesyłkami. Nie rzadko zdarza się konieczność przewiezienia przesyłek dość dużych, znacząco wykraczających poza klasyczne rozmiary. Transport ponadgabarytowy jest bardzo specyficzny i wymagający, wymaga podejścia z dużą starannością i dbałością o każdy szczegół.

Czym są ponadgabaryty?

Aby lepiej zrozumieć specyfikę transportu ponadgabarytowego należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, czym owe ponadgabaryty są. Tym mianem określa się wszystkie ładunki, które swoimi wymiarami i/lub wagą przekraczają parametry uznawane za standardowe. W przypadku transportu drogowego za przesyłki ponadnormatywne uznawane są te, które:
– mają szerokość większą niż 2,5 m,
– swoją długością mieszczą się w zakresie od 16,5 do 18,5 m,
– posiadają wysokość więcej niż 4 m,
– swoim ciężarem przekraczają 42 tony.
Mając na uwadze wymiary oraz ciężar ładunku, każdorazowo transport ponadnormatywny wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Przygotowanie ponadgabarytowego transportu

Każdy transport ładunku o niestandardowej wadze czy wymiarach wymaga wcześniejszego bardzo starannego przygotowania. Firma zajmująca się przewozem ładunku zobowiązana jest do zadbania nie tylko o kwestie techniczne, ale również i prawne – nie rzadko bowiem zdarza się, że przewóz ponadgabarytowych ładunków wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Transport ponadgabarytowy przebiega przez wiele etapów, zatem aby był przeprowadzony bez zakłóceń i z zachowaniem wszelkiego rodzaju zasad, koniecznie powinien być organizowany przez doświadczonych specjalistów. W ponadnormatywnym transporcie ważnych jest wiele kwestii. Jednym z najbardziej istotnych jest organizacja pojazdów i naczep, przy pomocy których ładunek ponadnormatywny zostanie przetransportowany do miejsca docelowego. W tym przypadku dla zapewnienia większego bezpieczeństwa zarówno ładunku jak i osób obsługujących transport, a także załadunek i rozładunek, stosowane są różnego rodzaju środki wspomagające, jak najazdy, uchwyty czy specjalne mocowania. Ze względu na to, że transport ponadgabarytowy jest niezwykle specyficzny, firmy z branży TSL często decydują się na ubezpieczenie przewożonego ładunku. To w razie jakichkolwiek utrudnień zapewnia przedsiębiorstwom transportowym pomoc w ewentualnych problemach. Niezwykle ważne jest także staranne zaplanowanie trasy przejazdu ładunku. Powinna ona zapewniać bezpieczny przewóz ładunku, z uwzględnieniem ewentualnych trudności jakie mogą pojawić się na drodze.