Współczesne hale namiotowe

Współczesne hale namiotowe znajdują coraz częściej swoje zastosowanie w infrastrukturze przemysłowej, która niezwykle szybko i intensywnie ewoluuje w ostatnim czasie. Hale namiotowe są wynikiem wykorzystania najbardziej nowoczesnych rozwiązań, pozwalających zarówno na optymalizację poszczególnych procesów, przy jednoczesnym zwiększeniu ergonomii, jak i wydajności pracy.

Gdzie hale namiotowe sprawdzą się najlepiej?

Ze względu na swoją użyteczność i konstrukcję, doskonale sprawdzą się w zastosowaniu nie tylko w przemyśle, ale także i innych dziedzinach codziennego życia. Corocznie, wraz ze wzrostem ich popularności powstaje coraz większa ilość hal namiotowych, między innymi o przeznaczeniu:
– rolniczym (doskonale sprawdzą się między innymi jako miejsce do bezpiecznego przechowywania zbiorów czy hodowli bydła),
– przemysłowym,
– rekreacyjnym (takie hale to idealne miejsce do organizacji wszelkiego rodzaju wystaw czy eventów).
Współczesne hale namiotowe są bardzo uniwersalne, dając szerokie możliwości ich zastosowania. Jest to możliwe przede wszystkim ze względu na zastosowanie bardzo specyficznych warunków technicznych. Za zdecydowanie najbardziej istotne atuty, przez które hale namiotowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, uznać można:
– całkowity brak gabarytowych ograniczeń,
– dużą mobilność,
– zastosowanie nowoczesnych instalacji technologicznych.
W przypadku nowoczesnych namiotowych hal istnieje dość szeroki wybór elementów wykończeniowych, niezwykle różnorodnych pod wieloma względami, dzięki czemu warunki w nich panujące bez większych przeszkód można dopasować do celu, z myślą o którym dana hala powstała.

Budowa nowoczesne hali namiotowej

W przypadku hal innych niż tymczasowe (które nie mogą być użytkowane nie dłużej niż przez 180 dni), do wzniesienia tego typu obiektu niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. Wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją, powinien być złożony w urzędzie miasta bądź starostwie powiatowym. Należy jednak pamiętać o tym, że zarówno złożenie wniosku jak i uzyskanie projektu budowy nie będzie możliwe bez dokładnego sprawdzenia:
– stanu działki i jej uzbrojenia,
– stanu gruntu w miejscu docelowego wybudowania hali namiotowej,
– możliwości zapewnienia niezbędnej infrastruktury wokół obiektu (głównie chodzi tu o zapewnienie bezpiecznej drogi dojazdowej).
Oczywiście w przypadku hal namiotowych, podobnie jak i w planowaniu budowy innego rodzaju obiektów, niezbędne będzie pozyskanie wpisu i wyrysu pochodzącego z miejscowego planuj zagospodarowania przestrzennego.