Kiedy niezbędny jest monitoring kanalizacji?

W wielu miejscowościach w naszym kraju występuje problem niedrożnej kanalizacji. Często przyczyny mają swoje źródła w naturze, co najlepiej zobrazować mogą jesienne liście, regularnie zatykające studzienki kanalizacyjne. Niestety, ale śmiało można powiedzieć, iż z roku na rok skala problemu w zauważalny sposób zwiększa się. Przyczyną takiego stanu rzecz może być realne zmniejszenie nakładów finansowych na utrzymanie sieci kanalizacyjnych w mieście, pomimo”wirtualnego” zwiększania środków na ten cel w budżetach miejskich. Wielokrotnie środki te są „przepalane” na działania mające niewiele wspólnego z rzeczywistą poprawą stanu kanalizacji. Przede wszystkim brakuje nie tylko inwestycji w zakresie poprawy przepustowości sieci kanalizacyjnej, lecz również wynika to z faktu, iż nie diagnozuje się przyczyn zmniejszenia wydajności systemów kanalizacyjnych.

W niewielu gminach w Polsce wykorzystuje się monitoring kanalizacji w celu diagnostyki problemu. Wielokrotnie podczas tego typu działań udawało się jednoznacznie zlokalizować przyczynę problemu. Mogły to być nadmierne ilości śmieci wrzucone do sieci kanalizacyjnej, które zmniejszają przepustowość.  Podczas inspekcji kanalizacji można również odkryć wiele innych niepokojących zjawisk, jak chociażby położenie rur niezgodnie z projektem. Kamera inspekcyjna posiada również czujnik położenia, dzięki czemu można precyzyjnie określić przebieg danej rury, co wielokrotnie pozwala na ujawnienie rozbieżności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym. Lokalizacja pozwala również na precyzyjne wskazanie nie tylko miejsca zatoru, lecz również rozszczelnienia czy też innego uszkodzenia (może to być zagniecenie lub wykrzywienie, w efekcie prowadzenia prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji, nie mając wiedzy o jej położeniu). Oczywiście nie jest powiedziane, iż każda inspekcja sieci kanalizacyjnej musi wskazywać na jakieś wielkie nieprawidłowości. Jest to jednak działanie, które powinno być systematycznie wykonywane w każdej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie ze starą zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” profilaktyka w zakresie utrzymania sieci kanalizacyjnych pozwoliłaby na znaczące ograniczenie kosztów związanych z ewentualnymi awariami. Mowa tu nie tylko o kosztach stricte finansowych, lecz również często o charakterze społeczno-politycznym, co zwłaszcza w gorącym, przedwyborczym okresie może stanowić obusieczną broń.